استاژ هنر های فردی

اطلاعیه
استاژ هنرهای فردی (دفاع شخصی) . کاتا . کومیته . ومربیگری بین المللی کاراته
مدرسین
*هانشی لوبینگ هو ازکشورمالزی. مدرس کاتا شوتوکان
**شیهان علی طاهرنژاد دبیرهوکوتوریو جوجیتسوایران . مدرس دفاع شخصی
***شیهان اکبرجوادی رییس کمیته دفاع شخصی کشور. مدرس دفاع شخصی
****شیهان گرشاسبی عضوکمیته فنی فدراسیون کاراته ایران .مدرس مربیگری بین المللی کاراته
*****سنسی میلادرضایی مربی تیم ملی کاراته ویتنام. مدرس کومیته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Current day month ye@r *