اصطلاحات جوجیتسو

 • آشی گورما Ashi Guruma
 • ابی اوتوشی obi otoshi

 

 • ابی توری گایشی obi tori gaeshi

 • اوبی اوگوشی obi O Goshi

در این حالت برخلاف اوگوشی که کمر گرفته میشود کمربند رااز پشت در دست

بگیرید و به اجرای فن بپردازید. (نمایش در فن اوگوشی)

 • اوچی گاری Ouchi-gari

 • اوچی گایشی Ouchi-gaeshi

 • اوچی ماتا UCHI MATA

 • اوچی ماتا ماکی کومی Uchi-mata-makikomi
 • اوچی ماتا گایشی Uchi-mata-gaeshi
 • اوچی ماتا سو کاشی Uchi-mata-sukashi
 • اوچی ماکی کومی Ochi-makikomi
 • اوسوتو اوتوشی OSoto-otoshi
 • اوسوتو گاکه OSoto-kage
 • اوسوتو ماکی کومی OSoto-makikomi
 • اوسوتو گاری O Soto Gari
 • اوسوتوگایشی Osoto-gaeshi
 • اوسوتوگورما O Soto Guruma
 • اوتسوری گوشی Utsuri Goshi
 • اوشیرو گوشی Ushiro Goshi
 • اوکی گوشی Uki Goshi
 • اوکی وازا Uki Waza
 • اوکی اوتوشی Uki Otoshi
 • اوکوری آشی بارای Okuri Ashi barai
 • او گورما O Guruma
 • اوگوشی O Goshi
 • اورا ناگه Ura Nage
 • ایوپن سوئی ناگه Ippon-seoi-nage

 • ایپون سئوی اوتو شی ippon seoi otoshi
 • تانی اوتوشی Tani Otoshi
 • تاوارا گایشی tawara gaeshi
 • تای اوتوشی Tai Otoshi
 • تسوری گوشی Tsuri Goshi
 • تسوری کومی گوشی Tsuri komi Goshi
 • تسو بامی گایشی Tsuame-gaeshi
 • تومو ناگه Tomoe Nage Nage
 • ته گورما te guruma
 • دی آشی بارای DeAshi barai
 • دا کیاگه dakiage
 • سئوی اوتوشی seoi otoshi

 • ساسایی تسوری کومی آشی Sasae TsuriKomi Ashi
 • سوتو ماکی کومی Soto-makikomi
 • سوده تسوری کومی گوشی Sode TsuriKomi goshi
 • سوده سوده sode sode

مورد بالا با سوده تسوری کومی گوشی یک فن است.

 • سومی اوتوشی Sumi Otoshi
 • سوکویی ناگه Sukui Nage
 • سومی گایشی Sumi Gaeshi
 • کاتاگورما Kata Guruma
 • کانی باسامی kani basami
 • کاوازا گاکه kawaza gake
 • کوته گایشی kote gaeshi
 • کوچی گاری KoUchi Gari

 • کوچی گی تااوشی Kuchiki-taoshi
 • کوچی گایشی Kouchi-gaeshi
 • کوسوتو گاکه KoSoto Gake
 • کوسو تو گاری KoSoto Gari
 • کوتسوری گوشی kotsuri goshi
 • کی بی سو گایشی Kibisu-gaeshi
 • گوشی گورما Koshi Guruma
 • ماکی کومی Makikomi
 • موراته سوناگه morote seonage
 • موروته گاری morote gari
 • هارای تسوری کمی آشی Harai Tsurikomi Ashi
 • هارای گوشی Harai Goshi
 • هارای ماکی کومی Harai-Makikomi
 • هارای گوشی گایشی Harai-goshi-gaeshi
 • هیچی اوتوشی hiji otoshi
 • هیکی کومی گایشی hiki komi gaeshi
 • هانای گوشی Hane Goshi
 • هیزا گورما Hiza Guruma
 • یوکو توموناگه yoko tomoenage
 • یوکو گاکه Yoko Gake
 • یوکو واکاره Yoko Wakari
 • یوکو اوتوشی Yoko Otoshi
 • یوکو گورما Yoko Guruma

 

2 Responses to اصطلاحات جوجیتسو

 1. بشاورد گفت:

  باسلام وپوزش هرچند جنابعالی استادید ومورد احترام،عرض میکنم دراجرای سوده تسوری دست راست آستین چپ ودست چپ یقه راست حریف را خواهد گرفت با چرخش بچپ، اجرا روی آستین خواهد بود در صورتیکه سوده سوده به معنای هردوآستین است با دو دست هردو آستین حریف را خواهیم گرفت واجرا میتواند بچپ یا براست روی یکی از آستین ها باشد.پس این دو تکنیک یکی نیستند . درغیر اینصورت راهنمایی بفرمایید متشکرم بشاورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Current day month ye@r *