استاژ بزرگ دفاع شخصی اصفهان(۲۲/۶/۱۳۹۲)آقایان

_MG_6306 _MG_6307 _MG_6299 _MG_6111 _MG_6144 _MG_6311 _MG_6346 _MG_6110 _MG_6200 _MG_6269 _MG_6326 _MG_6264 _MG_6308 _MG_6309 _MG_6122 _MG_6088 _MG_6233 _MG_6130 Img_2173 IMG_9087 _MG_6242 _MG_6266 _MG_6275 _MG_6187 _MG_6274 IMG_8933 (2) IMG_9091 _MG_6300IMG_9078 _MG_6273 _MG_6165 _MG_6270 _MG_6227 IMG_1991 _MG_6073 IMG_9086 _MG_6162 _MG_6349 _MG_6339 _MG_6127 _MG_6145 _MG_6164 _MG_6314 _MG_6316 _MG_6347 IMG_2143 _MG_6206 _MG_6186 _MG_6219 _MG_6295 _MG_6297 Img_2135_MG_6192 IMG_9085 IMG_2076 _MG_6149 _MG_6325 _MG_6203 IMG_9088 IMG_1957 _MG_6223 Img_2132 _MG_6229 _MG_6135 _MG_6338 _MG_6213 IMG_6087 _MG_6241 _MG_6348 _MG_6290 _MG_6303 IMG_2138_MG_6109_MG_6293 _MG_6215 _MG_6210 _MG_6108 _MG_6129 _MG_6248 _MG_6216 _MG_6251 _MG_6250 _MG_6201 _MG_6341 _MG_6310 _MG_6140 IMG_2092 _MG_6197 _MG_6253 _MG_6231 _MG_6174 _MG_6296 _MG_6330 _MG_6226 _MG_6170 _MG_6204 _MG_6255IMG_6059 _MG_6189 _MG_6207 _MG_6098 _MG_6286 _MG_6234 _MG_6240 _MG_6243 _MG_6081 IMG_6057 _MG_6188 IMG_6035 _MG_6052 _MG_6191 _MG_6259 _MG_6141 _MG_6177 _MG_6097 _MG_6118 _MG_6333 _MG_6107 Img_1956 _MG_6094 _MG_6235 _MG_6083 _MG_6074 _MG_6327 _MG_6131 _MG_6329 IMG_1955 _MG_6235 _MG_6344 _MG_6114 _MG_6116 _MG_6335 _MG_6099 _MG_6256 _MG_6342 _MG_6128 _MG_6220 _MG_6103 _MG_6190 Img_2095 _MG_6185 _MG_6237 _MG_6247 IMG_6064 _MG_6291 _MG_6323 _MG_6198 _MG_6113 _MG_6105 _MG_6239 _MG_6182 _MG_6193 _MG_6208 _MG_6095 IMG_2005 _MG_6178 IMG_2140 _MG_6120 Img_2164 _MG_6085 IMG_8931 _MG_6146 _MG_6337 _MG_6236 _MG_6166 _MG_6244 _MG_6343 _MG_6179 _MG_6183 _MG_6245_MG_6312 _MG_6150 _MG_6106 _MG_6163 _MG_6205 _MG_6217 _MG_6195 _MG_6228 IMG_2079_MG_6271 _MG_6092 _MG_6352 _MG_6196 _MG_6121 IMG_2119 IMG_2141 IMG_2046 _MG_6160 _MG_6238 _MG_6324 IMG_6065_MG_6232 لطفانظرات خود را بدهید((dani))

5 Responses to استاژ بزرگ دفاع شخصی اصفهان(۲۲/۶/۱۳۹۲)آقایان

  1. هادی عسگری گفت:

    از استاد جوادی تشکر میکنم بابت استاز زیبایی ک برگزار کردند باتشکر

  2. میلاد حسومی گفت:

    ما از داشتن استادی با دانش رزمی به خود می بالیم

  3. مریم گفت:

    استاژ خیلی خوب برگزار شد .. از استاد رضایی و جوادی .. خانم ملکی ممنونم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Current day month ye@r *