از حضرت علی علیه السلام پرسیدند :

۱٫ واجب و واجبتر چیست؟

۲٫ نزدیک و نزدیکتر کدامند؟

۳٫ عجیب و عجیبتر چیست؟

۴٫ سخت و سختتر کدامند؟

حضرت فرمودند:

۱٫ واجب، “اطاعت از خدا” و واجب تر از آن، “ترک گناه” است .

۲٫ نزدیک، “قیامت” و نزدیک تر از آن، “مرگ” است .

۳٫ عجیب، “دنیا” و عجیب تر از آن، “محبت دنیا”ست .

۴٫ سخت، “قبر” است و سخت تر از آن، “دست خالی به قبر رفتن” است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Current day month ye@r *