عادت هائی که سبب از بین رفتن سلول های مغز می شوند

۱٫ نخوردن صبحانه
۲ . پرخوری
۳٫ سیگار کشیدن
۴٫ خوردن قند و شکر زیاد
۵٫ آلودگی هوا
۶٫ کم خوابی
۷٫ خوابیدن در حالتی که روی سر پوشیده باشد (مانند کشیدن پتو روی سر یا صورت) که باعث افزایش کربن و کمبود اکسیژن برای تنفس میشود.
۸٫ کار کشیدن از مغز در دوره بیماری
۹٫ کمبود فکرهای سازنده در مورد آینده
۱۰٫ کم حرفی یا سکوت دایمی، صحبت کردن از روی مطالعه (و نه پرحرفی های بیهوده) ،انتقال خرد و دانش و آگاهی به دیگران باعث افزایش کارایی مغز میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Current day month ye@r *